3 điều kiện công nhận điểm du lịch

Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch theo quy định của Luật du lịch năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điểm du lịch

Khoản 7 Điều 3 Luật Du lịch năm 2017, điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch, bao gồm:

 • Tài nguyên du lịch tự nhiên là các cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.
 • Tài nguyên du lịch văn hóa là các di tích lịch sử – văn hóa, di tích cách mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Điều kiện công nhận điểm du lịch

Căn cứ Điều 23 Luật Du lịch 2017, được hướng dẫn bởi Điều 11 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, điều kiện công nhận điểm du lịch được quy định như sau:

 1. Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực.
 2. Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:
 • Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;
 • Có điện, nước sạch;
 • Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;
 • Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.
 1. Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:
 • Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;
 • Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch;
 • Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;
 • Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm;
 • Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;
 • Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Căn cứ Điều 24 Luật Du lịch năm 2017, thủ tục công nhận điểm du lịch được tiến hành như sau:

 1. Hồ sơ cần chuẩn bị
 1. Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL);
 2. Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch (nêu bên trên).
 1. Nơi nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch nơi có điểm du lịch.

 1. Thời hạn giải quyết
 • Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình UBND cấp tỉnh;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch

Căn cứ Điều 25 Luật Du lịch năm 2017:

 1. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có quyền
 • Đầu tư, khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch;
 • Ban hành nội quy; tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch;
 • Tổ chức dịch vụ hướng dẫn; quy định, quản lý việc sử dụng hướng dẫn viên du lịch trong phạm vi quản lý;
 • Được thu phí theo quy định của pháp luật.
 1. Tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch có nghĩa vụ
 • Bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan;
 • Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý;
 • Bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường tại điểm du lịch;
 • Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.
Đánh giá bài viết

0965.67.9698