Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

3 bước để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (cập nhật mới nhất 2022)

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP. Sau đây là các bước để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định pháp luật hiện hành.

Bước 1. Xác định hình thức pháp lý của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Điều 1 Quy chế hoạt động và tổ chức trung tâm ngoại ngữ , tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định:

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chia làm 03 loại:

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.
 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

Bước 2. Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến người có thẩm quyền để xin cấp quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Hồ sơ trên được gửi đến các đối tượng có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo khoản 1 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP gồm có:

 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học nêu trên quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bước 3. Chuẩn bị và nộp hồ sơ xin cấp phép để trung tâm ngoại ngữ, tin học được phép hoạt động giáo dục

Căn cứ khoản 2 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 22 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục gồm có:

 1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 2. Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 4. Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc tổ chức xã hội, nghề nghiệp hoặc các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường;
 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng: đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là quy định pháp luật hiện hành về thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698