Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Danh mục 20 loại hàng hoá, dịch vụ độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại

Nghị định 94/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại có hiệu lực thi hành từ 01/10/2017.

20 loại hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại

 1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
 2. Vật liệu nổ công nghiệp.
 3. Vàng miếng.
 4. Vàng nguyên liệu.
 5. Xổ số kiến thiết.
 6. Thuốc lá điếu, xì gà.
 7. Hoạt động dự trữ quốc gia.
 8. Tiền.
 9. Tem bưu chính Việt Nam.
 10. Pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa.
 11. Hệ thống điện quốc gia; Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội.
 12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.
 13. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải.
 14. Bảo đảm hoạt động bay.
 15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.
 16. Hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển.
 17. Dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng.
 18. Xuất bản phẩm.
 19. Mạng bưu chính công cộng.
 20. Dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Điều 4 Nghị định 94/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, cụ thể:

 1. Chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia.
 2. Cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Việc chỉ định phải do Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bằng văn bản.
 3. Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
 4. Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước. Đối với hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ chế sửa đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

Điều 6 Nghị định 94/2017/NĐ-CP quy định cơ chế sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, cụ thể:

 1. Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thuộc Danh mục được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trên cơ sở xem xét yêu cầu quản lý nhà nước do bộ, cơ quan ngang bộ hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh đề xuất hoặc theo đề nghị bằng văn bản thể hiện nhu cầu và khả năng tham gia của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào các hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước thuộc Danh mục.
 2. Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xem xét các đề nghị của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để đánh giá khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh, các điều kiện đảm bảo an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
 3. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp các đề xuất, và phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan xem xét, đánh giá các đề xuất, báo cáo Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục.
 4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung và việc sửa đổi, bổ sung Danh mục được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ.
Đánh giá bài viết

0965.67.9698