Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Kinh doanh lữ hành nội địa là việc một doanh nghiệp được phép hoạt động cung cấp các tour du lịch, vận chuyển hành khách từ địa điểm du lịch này đến địa điểm du lịch khác trong lãnh thổ Việt Nam, với mục đích sinh lợi nhuận từ giao dịch, ký kết các hợp đồng du lịch hoặc tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói cho kinh doanh du lịch.

 1. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
 • Phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành)
 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Ký quỹ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng). Đây cũng là một điều kiện mới của Luật du lịch năm 2017 đối với hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành, trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên gành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Cụ thể theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch thì quy định về bằng cấp của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:
  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
  • Quản trị lữ hành.
  • Điều hành tour du lịch.
  • Marketing du lịch.
  • Du lịch.
  • Du lịch lữ hành.
  • Quản lý và kinh doanh du lịch.
  • Quản trị du lịch MICE.
  • Đại lý lữ hành.
  • Hướng dẫn du lịch.
 • Trường hợp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có các bằng cấp từ cao đẳng các chuyên ngành nêu trên cần học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa gồm các nội dung đào tạo như sau:
  • Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luậtliên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp.
  • Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp.
  • Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa, có chương trình du lịch cho khách nội địa.
 • Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa.

Lưu ý, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa thì chỉ được phục vụ khách du lịch nội địa, không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ củ người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 1. Trình tự thủ tục thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Trình tự thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
 1. Thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Doanh nghiệp đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất hoặc hư hỏng:

 • Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu số 05 phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh có trách nhiệm cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Luật du lịch năm 2017 quy định: Doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cần phải thuộc trường hợp sau: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tuc cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa bao gồm:

 • Nộ hồ sơ gồm các tài liệu sau:
  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
  • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp.
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Luật Du lịch năm 2017; giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Du lịch năm 2017.
 • Giải quyết hồ sơ:
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do./.
5/5 - (1 vote)

0965.67.9698