Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục xin cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Theo quy định của Luật quảng cáo năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018 thì doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phẩm của mình trên biển quảng cáo, băng rôn, pano… thì phải xin giấy phép treo biển quảng cáo.

 1. Hồ sơ xin giấy phép treo biển quảng cáo ngoài trời
 • Đơn xin đề nghị cấp giấy phép treo biển quảng cáo (Phụ lục 1 thông tư 09/2015/TT-BYT ban hành 25/5/2015).
 • Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ  biển quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo).
 • Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề, hàng hóa (đối với doanh nghiệp, cá nhân muốn treo biển quảng cáo ngoài trời).
 • Tài liệu chứng minh cho doanh nghiệp đủ điều kiện để quảng cáo hàng hóa, dịch vụ:
  • Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa.
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản theo quy định.
  • Quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa đặc biệt thì hồ sơ cần phải đáp ứng được điều kiện về giấy phép.
 • Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu.
 • Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo thể hiện rõ màu sắc, kích thước và có đóng dấu của đơn vị đứng tên đề nghị cấp phép.
 • Bản sao có giá trị pháp lý (công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hợp đồng giữa người làm dịch vụ giấy phép quảng cáo (hoặc chủ giấy phép quảng cáo) với người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm, phương tiện mà biển, bảng giấy phép quảng cáo sẽ đặt tại đó (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
 • Văn bản thỏa thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo trong trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện giấy phép quảng cáo.
 • Đối với trường hợp đặt biển giấy phép quảng cáo tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ: phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của  các cơ sở đó.
 • Đối với địa điểm lắp dựng biển bảng giấy phép quảng cáo tấm lớn: phải có văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thỏa thuận về kiến trúc – quy hoạch.
 1.  Cơ quan có thẩm quyền cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Sở văn hóa thể thao và du lịch cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng quảng cáo trên bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động.

 1. Thời hạn cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở văn hóa thể thao và du lịch có trách nhiệm xem xét giải quyết việc xin cấp phép. Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không giải quyết việc cấp phép cho đơn vị có yêu cầu.

 1. Thủ tục đăng ký cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời
 • B 1. Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
 • B2. Hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • B3. Nhận phiếu hẹn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ)./.
Đánh giá bài viết

0965.67.9698