Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Pháp luật hiện hành công nhận việc công ty cổ phần có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật và trong quá trình hoạt động, có thể vì nhiều lý do chủ quan, khách quan mà công ty cần tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  1. Người đại diên theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp năm 2020: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” thể hiện trong giấy phép kinh doanh do Sở kế hoạch và đầu tư cấp.

  1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì hồ sơ gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Kể từ ngày 01/05/2021 thì thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Phụ lục II- Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp cụ thể như sau:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

  1. Thủ tục nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật
  1. Nộp hồ sơ

Theo quy định tại Điều 30 Luật doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28, trong đó có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật doanh nghiệp năm 2020: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  1. Tiếp nhận hồ sơ

Căn cứ Khoản 4 Điều 31 Luật doanh nghiệp năm 2020: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  1. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trên đây là quy định của pháp luật về việc tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không làm thay đổi tư cách pháp lý của doanh nghiệp trong các giao dịch. Doanh nghiệp nên lưu ý để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698