Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thủ tục giải thể hộ kinh doanh

Điều 92 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây: (1) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế. (2) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. (3) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đồng thời, hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

  1. Thủ tục như sau
  1. Nộp hồ sơ khóa mã số thuế và nộp cho Chị cục thuế quận/huyện quản lý

Để khóa mã số thuế hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ gồm: (1) Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Theo mẫu số 24/ĐK- TCT tại thông tư 95/2016/TT-BTC). (2) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ về thuế. Cơ quan thuế sẽ ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hoạt động kinh doanh, mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh vẫn được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế cho cá nhân.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, hộ kinh doanh thực hiện hoạt động thông báo chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể, khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan kinh doanh cấp Huyện nơi đã đăng ký.

  1. Hoàn thành các nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể, chủ thể phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế để được nhận kết quả xác nhận của cơ quan thuế:

Các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể như: Lệ phí môn bài, thuế khoán.

Nếu sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh cá thể.

  1. Hoàn trả giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ trong thời gian 3 ngày làm việc UBND quân, huyện sẽ trả văn bản xác nhận hộ kinh doanh trả đã trả giấy phép kinh doanh. Như vậy, thủ tục giải thể hộ kinh doanh cá thể đã được hoàn tất.

  1. Hồ sơ bao gồm
  1. Bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu tại phụ lục III-5 kèm Thông tư 02/2019/TT- BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp). Kể từ ngày 01/05/2021 thì thực hiện theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
  2. Bản gốc giấy phép hộ kinh doanh.
  3. Công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.
  1. Địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp tại Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền xử lý yêu cầu xin chấm dứt hộ kinh doanh.

  1. Mức phạt khi giải thể hộ kinh doanh mà không thông báo

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hộ kinh doanh thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698