Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Điều 187 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Điều 187. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân bao gồm:

1. Hòa giải viên lao động;

2. Hội đồng trọng tài lao động;

3. Tòa án nhân dân.

Điều luật này quy định về cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm , giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân gồm:

  • Hòa giải viên lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo phương thức hoà giải;
  • Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo phương thức trọng tài;
  • Tòa án nhân dân. giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo phương thức xét xử.

So với BLLĐ năm 2012, BLLĐ năm 2019 đã bổ sung Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Điều đó có nghĩa là tạo thêm cơ hội để các bên trong quan hệ lao động có thể giải quyết tranh chấp bằng con đường ngoài Tòa án, tăng cường sự thương lượng, thỏa thuận giữa các bên trong việc giải quyết tranh chấp.

Điều đó hoàn toàn phù hợp với đặc điểm, bản chất của quan hệ lao động cũng như mục tiêu của việc giải quyết tranh chấp lao động. Quan hệ lao động được hình thành trên cơ sở sự thương lượng, thỏa thuận giữa các bên.

Còn mục đích của việc giải quyết tranh chấp lao động ngoài việc khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên còn hướng tới việc duy trì mối quan hệ lao động. Bởi vậy, khác với tranh chấp dân sư, việc giải quyết tranh chấp lao động cần phải hướng tới việc tăng cường thương lượng, hòa giải giữa các bên nên việc quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân như quy định của BLLĐ năm 2019 là phù hợp./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698