Quyền lợi của lao động nữ đi làm trong thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định của pháp luật, thời gian nghỉ thai sản hay thời hạn nghỉ sinh cho lao động nữ sinh con tối đa là 6 tháng, tuy nhiên với mong muốn có thêm thu nhập nên nhiều lao động nữ đã đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh và trường hợp này được pháp luật cho phép.

 1. Điều kiện được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh

Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 4 tháng.
 • Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.
 1. Quyền lợi của người lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ sinh

Tại Khoản 2 Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 thì: “Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định” tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019.

Cụ thể theo Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, quyền lợi của lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn sinh con như sau:

 • Thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, được ghi theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
 • Kể từ thời điểm đi làm, lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nghỉ theo quy định nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 • Nếu trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.

Ngoài ra, khi lao động nữ nghỉ sinh con thì sau thai sản người lao động còn được hưởng tiền dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

 1. Tiền dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau của lao động nữ sau sinh

Được quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 như sau:

 • Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động nữ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản dưới đây, lao động nữ được tính để nghỉ dưỡng sức sau sinh:

 • Nghỉ do sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý
  • 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi.
  • 20 ngày nếu thao từ 5 – 13 tuần tuổi
  • 40 ngày nếu thai từ 13 – 25 tuần tuổi trở lên.
 • Nghỉ sinh con
  • Tối đa 6 tháng, trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.
 • Nghỉ do con chết
  • Nếu con dưới 02 tháng tuổi chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con.
  • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết.
 1. Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Khoản 2 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ được quy định như sau:

 • Về thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh. Lao động nữ được nghỉ tối đa:
  • 10 ngày nếu sinh một lầ từ 2 con trở lên.
  • 7 ngày nếu sinh con phẩu thuật.
  • 5 ngày đối với trường hợp khác.

Thời gian nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ Lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hàng tuần. Lao động nữ đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc được tính cho năm đó.

 • Tiền hỗ trợ dưỡng sức sau sinh

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏa sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698