Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Quyền của người lao động trong thời gian thất nghiệp

Nhằm hỗ trợ một phần khó khăn cho người lao động đang trong giai đoạn thất nghiệp, ngoài những khoản tiền trợ cấp thất nghiệp thì người lao động còn được hỗ trợ học nghề và tìm kiếm việc làm trong thời gian thất nghiệp.

 1. Quyền của người lao động đang thất nghiệp
 1. Hỗ trợ học nghề

Theo quy định Luật việc làm năm 2013 và Luật lao động năm 2019 , người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động làm việc (trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).
 • Đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, sở giáo dục bắt buộc, sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết)
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định pháp luật.
 1. Thời gian, mức hỗ trợ học nghề

Theo quy định tại Điều 56 Luật việc làm năm 2013, về thời gian, mức hỗ trợ học nghề được thực hiện như sau:

 • Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng.
 • Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội như sau: Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

 1. Ngoài hỗ trợ học nghề thì người lao động còn được tư vấn giới thiệu việc làm

Theo quy định tại điều 54 Luật việc làm năm 2013 người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm thì được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí.

 1. Quyền lợi về bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Điều 51 Luật việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế như sau:

 • Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
 • Tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp.
 1. Nghĩa vụ của người lao động đang thất nghiệp

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm trừ các trường hợp sau đây:

 • Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.
 • Trường hợp bất khả kháng.
 1. Về việc tạm dừng, tiếp tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 53 Luật việc làm năm 2013 việc tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như sau:

 1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy đinh.

Tại Điều 19 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp hướng dẫn về tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

 • Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.
 • Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày người lao động không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình giám đốc sở lao động thương binh và xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
 • Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng.

Tại Điều 20 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

 1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
 2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:
 • Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Tìm được việc làm.
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.
 • Hưởng lương hưu hàng tháng.
 • Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.
 • Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định trong 3 tháng liên tục.
 • Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.
 • Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp.
 • Chết.
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 • Bị tòa án tuyên bố mất tích.
 • Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù.
 1. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp tìm được việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tòa án tuyên bố mất tích, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ quy định.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698