Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Quy định về thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người lao động có thu nhập phải trích để nộp vào ngân sách nhà nước, là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Luật quản lý thuế năm 2019 ra đời có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 đã có nhiều thay đổi trong quy định về thuế thu nhập cá nhân.

 1. Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó viêc nộp thuế thu nhập cá nhân góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

 1. Đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 2 Luật quản lý thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì đối tượng nộp thuế bao gồm:

 1. Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các điều kiện sau:
 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
 1. Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.
 1. Những quy định mới về thuế thu nhập cá nhân
 1. Điểm mới về mức tiền lương phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Tuy nhiên không phải tất cả cá nhân đều phải nộp thuế mà chỉ người có thu nhập mới phải nộp thuế.

Từ ngày 01/7/2020 khi Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 02/6/2020 thì mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh và áp dụng từ ký tính thuế năm 2020 như sau:

Đối với khoản giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế: Hiện nay mức giảm trừ mới là 11 triệu đồng/tháng (tương đương với 132 triệu đồng/năm). Tăng thêm 2 triệu/tháng so với quy định cũ là 9 triệu đồng/năm.

Đối với giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: Tăng lên là 4.4 triệu đồng/tháng cao hơn 800 trăm đồng/tháng so với quy định trước đây là 3.6 triệu đồng/tháng.

Có thêm 1 người phụ thuộc thì chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập tăng thêm 4.4 triệu đồng/tháng.

Mức giảm trừ gia cảnh này người nộp thuế sẽ được tính từ thời điểm ngày 01/01/2020.

 1. Các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Luật quản lý thuế năm 2019 thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân có số tiền phải nộp thuế dưới 50 nghìn được miễn thuế. Như vậy, những cá nhân có số thuế phải nộp từ trên 50 nghìn đồng, có số thuế nộp thừa và có đề nghị hoàn thuế.

Trường hợp đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế theo quy định.

Việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có 3 trường hợp được ủy quyền gồm: (1) cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; (2) cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãn lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%; (3) cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

 1. Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử

Về triển khai dịch vụ thuế điện tử đối với đối tượng người nộp thuế là cá nhân, ngay từ năm 2017, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn triển khai. Tuy nhiên, hiện chỉ có 205.459 số tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, chiếm rất ít so với tổng số người nộp thuế là cá nhân có mã số thuế đang hoạt động hiện nay.

Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính.

Khi các cá nhân có tài khoản giao dịch điện tử có thể kê khai nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên dịch vụ thuế điện tử mà không phải đem hồ sơ đến nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế như những năm trước đây, từ đó làm giảm ách tắc khi nộp hồ sơ giấy tại các cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 377/TCT-DNNCN ngày 5/2/2021 hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các bước để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Người nộp thuế có thể tải công văn này từ Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để nghiên cứu và thực hiện các bước theo hướng dẫn.

 1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Theo quy định Điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật quản lý thuế năm 2019 thì từ kỳ tính thuế năm 2020, đối với cá nhân khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy, kể từ kỳ tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020 thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đã được kéo dài hơn 1 tháng so với quy định trước đây để tạo điều kiện cho người nộp thuế./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698