Quy định về phụ cấp lương theo pháp luật hiện hành

Phụ cấp lương là một trong những yếu tố cấu thành tiền lương khi trả cho người lao động theo hợp đồng lao động.

 1. Phụ cấp lương

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Bộ luật lao động năm 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, cụ thể: Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động theo thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Đồng thời, điểm b Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/LĐ-BTBXH quy định, phụ cấp lương theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động như sau:

 • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính hoặc tính chưa đầy đủ.
 • Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Như vậy, pháp luật quy định của khoản có tính chất là phụ cấp lương mà không liệt kê chi tiết, cụ thể.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không được xác định là phụ cấp lương và phải ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

 1. Phụ cấp phải tính đóng bảo bảo hiểm xã hội

Theo quy định Khoản 2 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản theo quy định của pháp luật về lao động.

Đồng thời, Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH liệt kê những khoản phụ cấp lương phải tính đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm:

 • Phụ cấp chức vụ, chức danh.
 • Phụ cấp trách nhiệm.
 • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thâm niên.
 • Phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp lưu đông.
 • Phụ cấp thu hút.
 • Các phụ cấp có tính chất tương tự.
 1. Phụ cấp tính thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản phụ cấp được xác định:

 • Phụ cấp ưu đãi hàng tháng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
 • Phụ cấp quốc phòng, an ninh.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
 • Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
 • Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
 • Phụ cấp đặc thù ngành nghề./.
5/5 - (1 vote)

0965.67.9698