Quy định về cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao đông là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

 1. Quy định về cho thuê lại lao động

Căn cư Điều 52 Bộ luật lao động năm 2019:

Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Đồng thời hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Cho thuê lại lao động được hiểu là việc một doanh nghiệp tiến hành tuyển dụng lao động (giao kết hợp đồng với người lao động) nhưng sau đó cho doanh nghiệp khác thuê lại người lao động sử dụng trong một thời gian nhất định.

Với quy định hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiêp có giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định sẽ giúp cơ quan nhà nước thuận lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát.

 1. Thuê lao động của doanh nghiệp chưa có giấy phép

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 53 Bộ luật lao động năm 2019 thì bên thuê lại lao động không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có giấy phép cho thuê lại lao động.

So với Bộ luật lao động năm 2012 thì đây là quy định mới của Bộ luật năm 2019. Với quy định này sẽ đảm bảo được các yếu tố sau:

 • Tuận thủ quy định doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động chỉ được thực hiện khi có giấy phép hoạt động thuê lại lao động.
 • Đảm bảo chất lượng nguồn lao động cho người sử dụng lao động.
 • Tránh trường hợp lợi dụng việc cho thuê lại lao động để thực hiện hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.
 1. Những trường hợp được sử dụng lao động thuê lại

Căn cứ Khoản 2 Điều 53 Bộ luật lao động năm 2019 thì bên thuê lại lao động được sử dụng lao động trong những trường hợp sau đây:

 • Để đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoản thời gian nhất định.
 • Để thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thái sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện nghĩa vụ công dân.
 • Có nhu cầu sử dụng trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

So với quy định tại Bộ luật lao động năm 2012 thì đây là quy định mới của Bộ luật lao động năm 2019.

Quy định mới này sẽ khắc phục được tình trạng người sử dụng lao động lợi dụng việc cho thuê lại lao động để thực hiện những công việc mang tính chất lâu dài. Chỉ khi nào nhằm mục đích giải quyết tính thiếu hụt lao động tạm thời thì người sử dụng lao động mới được quyền sử dụng lao động thuê lại.

 1. Thời hạn cho thuê lại lao động

Căn cứ Khoản 1 Điều 53 Bộ luật lao động năm 2019 thì thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

Việc quy định cho thuê lại lao động tối đa 12 tháng phù hợp với bản chất của việc cho thuê lại lao động là để giải quyết tính thiếu hụt lao động. Trường hợp người sử dụng lao động cần người lao động làm việc lâu dài thì nên giao kết hợp đồng lao động chính thức để bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của người lao động.

 1. Những trường hợp không được sử dụng lao động thuê lại

Căn cứ Khoản 3 Điều 53 Bộ luật lao động năm 2019, bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong các trường hợp dưới đây:

 • Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình côn, giải quyết tranh chấp lao động.
 • Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
 • Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chi tách, sáp nhập.

Như vậy, so với quy định của Bộ luật năm 2012 thì đây là quy định mới với những tác động tích cực như: đảm bảo quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động của người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi về việc làm cho người lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đảm bảo quyền của người lao động thuê lại khi không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 1. Quyền chuyển lao động thuê lại cho người sử dụng lao dộng khác

Theo Khoản 4 Điều 53 Bộ luật lao động năm 2019 thì bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác.

So với Bộ luật lao động năm 2012 thì đây là quy định mới của bộ luật lao động năm 2019. Việc quy định như thế này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động để thực hiện hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Trên đây là một số vấn đề về cho thuê lại lao động, người sử dụng lao đông và người lao động nên chú ý để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698