Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Quy định pháp luật về thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Khoản 1 Điều 45 Bộ luật lao động năm 2019 quy định Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019, trừ các trường hợp:

  • Người lao động khi bị án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại Khoản 5 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
  • Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Người lao động chết, bị toàn tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
  • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị tòa tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
  • Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

Bộ luật lao động năm 2019 quy định người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết về thời gian chấm dứt hợp đồng lao động nhằm khẳng định với người lao động về việc không được tiếp tục giao kết hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn, giúp người lao động tự chủ động tìm việc mới hoặc có những lựa chọn phù hợp khi chấm dứt hợp đồng quan hệ lao động với người sử dụng lao động.

Đồng thời cho thấy, nếu người sử dụng lao động có mong muốn tiếp tục ký hợp đồng lao động với người lao động khi hợp đồng hết hạn thì không phải thực hiện trách nhiệm này.

So với quy định tại Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 thì Bộ luật lao động năm 2019 không còn bắt buộc người sử dụng lao động thông báo bằng văn bản ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động biết mà chỉ phải thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.

Việc quy định thời hạn thông báo ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn về thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tại Bộ luật lao động năm 2012 là không cần thiết bởi lẽ khi ký hợp đồng lao động cả hai bên đã xác định rõ thời điểm hết hạn của hợp đồng lao động.

Như vậy, tại Bộ luật lao động năm 2019 không còn quy định về thời hạn thông báo trước là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn. Người lao động và người sử dụng lao động nên chú ý để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698