Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc

Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động và gia đình, Bộ luật lao động 2019 đã quy định nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Nếu hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao đông không xác định thời hạn.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 20 Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
  • Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
  • Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, khi sử dụng người lao động cao tuổi, sử dụng người lao động nước ngoài và người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Như vậy, việc ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người lao động sẽ giúp quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động gắn kết bền vững, hài hòa được lợi ích các bên./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698