Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành

Hiện nay trong bối cảnh nền kinh tế hàng hóa thị trường, nhu cầu thành lập doanh nghiệp ngày càng cao do đó sự quan tâm về đăng ký doanh nghiệp ngày càng lớn. Trong đó, một trong những vấn đề được quan tâm là hồ sơ đăng ký các loại doanh nghiệp này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin pháp lý về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp là gì? Các loại doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay?

Khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định: “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”

Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định có các loại hình doanh nghiệp, bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân

Hotline: 0965.67.9698

Hồ sơ đăng ký các loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hotline: 0965.67.9698

Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP  quy định hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hotline: 0965.67.9698

Mẫu giấy đề nghị đăng ký các loại hình doanh nghiệp

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về thành viên hợp danh theo quy định của pháp luật hiện hành./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698