Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động năm 2019

So với quy định tại Bộ luật lao động năm 2012, thì Bộ luật lao động năm 2019 đã bổ sung thêm nhiều đối tượng áp dụng là “người làm việc không có quan hệ lao động”, và loại bỏ đối tượng “người lao động khác” tại Bộ luật lao động 2012.

Căn cứ vào Điều 2 Bộ luật lao động năm 2019, đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động năm 2019 bao gồm:

  • Người lao động, người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động.
  • Người sử dụng lao động.
  • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Đồng thời, tại khoản 6 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2019 quy định rõ người làm việc không có quan hệ lao động là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động.

Như vậy, quy định mới của Bộ luật lao động năm 2019 sẽ bảo đảm tốt nhất quyền lơi của người lao động làm việc mà không có ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698