Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Điều kiện với doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều 54 Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 quy định về điều kiện với doanh nghiệp cho thuê lại lao động bao gồm ký quỹ và có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Đồng thời, quy định thẩm quyền của Chính phủ trong quy định cụ thể việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

2. Chính phủ quy định việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Cập nhật: Khoản 2 Điều 54 BLLĐ năm 2019 quy định chi tiết tại Chương IV Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Một doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp chỉ được thực hiện cho thuê lại lao động khi:

  1. Ký quỹ theo quy định của Chính phủ

Doanh nghiệp phải thực hiện việc ký quỹ một số tiền nhất định (pháp luật hiện hành quy định là 2 tỷ đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Đây là điều kiện nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động không thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng lao động như: thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

  1. Đáp ứng các điều kiện để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động.

Điều 21 Nghị định số 145/2000/NĐ-CP quy định hai điều kiện cụ thể là: (1) Điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; (2) Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ.

Theo đó, để được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần đáp ứng hai điều kiện cơ bản sau:

(1) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ:

  • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  • Không có án tích;
  • Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

(2) đã có giấy chứng nhận ký quỹ của một Ngân hàng thương mại cấp./.

Đánh giá bài viết

096 567 9698