Dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp kiểm soát được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động, đồng thời tiết kiệm được các chi phí vận hành liên quan đến nhân sự và quản trị.

Rủi ro pháp lý doanh nghiệp thường gặp

 • Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp
 • Tranh chấp với đối tác, khách hàng
 • Các rủi ro pháp lý khác khi thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước

Dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp.

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến nội bộ doanh nghiệp gồm: cơ cấu tổ chức, chế độ, chính sách và quy định nội bộ.
 • Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến pháp luật thuế, kế toán, tài chính doanh nghiệp.
 • Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến việc đầu tư xây dựng, đất đai, bất động sản.
 • Tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý liên quan đến lao động, bảo hiểm, tiền lương, chính sách lao động.
 • Tư vấn, thực hiện dịch vụ đại diện liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhái, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng, chuyển giao công nghệ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn, thẩm tra pháp lý các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa doanh nghiệp với bên thứ ba đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật.
 • Tư vấn các thủ tục chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn giải pháp và thực hiện xử lý nợ khó đòi.
 • Tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp trong việc giải quyết tranh chấp với bên thứ ba, tư vấn giải quyết các tranh chấp phát sinh tại Tòa án các cấp hoặc Trọng tài thương mại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.
LIÊN HỆ:

 • Điện thoại: 024 6689 9800 (24/7)
 • Email: info@tuvandoanhnghiep.com.vn
 • Website: https://tuvandoanhnghiep.com.vn

Chúng tôi cam kết 100% khách hàng hài lòng./.

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698