Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự án, thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Thay đổi tên dự án đầu tư.
 • Thay đổi thông tin nhà đầu tư, thay đổi nhà đầu tư.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Thay đổi vốn của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư tức tăng giảm vốn điều lệ và vốn huy động tức tang hoặc giảm vốn đầu tư).
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 • Thay đổi hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Thay đổi các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư còn phải thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với các công ty có Giấy phép kinh doanh cũng cần thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm quyền thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 1. Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
 3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại.
 5. Báo cáo tài chính công ty được kiểm toán năm liền kề tại thời điểm điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
 6. Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
 7. Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 8. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 9. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 10. Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 11. Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:
 1. Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư

Công ty cần cung cấp tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư liên quan đến nội dung thay đổi:

 • Giấy chứng nhận hoạt động của công ty mẹ đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Hộ chiếu của nhà đầu tư nếu nhà đầu tư là cá nhân;
 1. Trường hợp thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư của dự án

Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính hoặc;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc;
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 1. Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng

Công ty cần cung cấp thêm các tài liệu sau:

 • Hợp đồng thuê đất, thuê văn phòng đăng ký địa điểm thực hiện dự án;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê hoặc của nhà đầu tư hoặc các văn bản pháp lý thay thế khác;
 • Trường hợp thuê đất, thuê văn phòng của doanh nghiệp khác cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê có chức năng kinh doanh bất động sản.

Quy trình thực hiện dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

 1. Tiếp nhận thông tin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 2. Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý
 3. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
 4. Nhận kết quả và chuyển cho khách hàng
LIÊN HỆ:

 • Điện thoại: 024 6689 9800 (24/7)
 • Email: info@tuvandoanhnghiep.com.vn
 • Website: https://tuvandoanhnghiep.com.vn

Chúng tôi cam kết 100% khách hàng hài lòng./.

5/5 - (1 vote)

096 567 9698