Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là thủ tục xác lập quyền đối với giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định thông qua việc nộp đơn đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế.

Các loại sáng chế có thể đăng ký

 1. Sáng chế dạng cơ cấu

Đây là loại sáng chế tồn tại dưới dạng một cơ cấu thông qua hình thành một sản phẩm cụ thể. Sáng chế dạng này được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các đặc điểm kỹ thuật về kết cấu. Sản phẩm đó có chức năng như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người.

 1. Sáng chế dạng chất

Đây là loại sáng chế tồn tại dưới dạng một chất cụ thể thông qua một sản phẩm dưới dạng chất (gồm đơn chất, hợp chất và hỗn hợp chất). Chất này được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu, đặc điểm kỹ thuật về sự hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử. Chất này có chức năng (công dụng) như một phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu nhất định của con người; hoặc sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học.

 1. Sáng chế dạng quy trình hay phương pháp

Đây là loại sáng chế tồn tại dưới gạng một quy trình hay phương pháp tức một trình tự để thực hiện một công việc cụ thể. Theo đó, quy trình hay phương pháp (quy trình sản xuất; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, v.v.). Nó được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể. Quy trình hay phương pháp được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được mục đích nhất định.

Đăng ký sáng chế

Điều kiện đăng ký bảo hộ sáng chế

 1. Sáng chế phải có tính mới.
 2. Sáng chế phải có trình độ sáng tạo.
 3. Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp.

Thủ tục đăng ký sáng chế

 1. Xác định dạng sáng chế đăng ký bảo hộ.
 2. Tra cứu sáng chế.
 3. Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế.
 4. Thẩm định hình thức đơn đăng ký.
 5. Công bố đơn đăng ký sáng chế.
 6. Thẩm định nội dung.
 7. Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ.
 8. Cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền sáng chế.
 9. Nộp phí duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế hàng năm.

Quy trình thực hiện dịch vụ

 1. Tiếp nhận thông tin và tư vấn​ khách hàng.
 2. Ký hợp đồng đồng dịch vụ.
 3. Thực hiện nội dụng dịch vụ đã cam kết với khách hàng.
 4. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Cam kết

 • Dịch vụ chuyên nghiệp
 • Hồ sơ đơn giản
 • Thủ tục nhanh chóng
 • Giá luôn tốt nhất
 • Bảo mật thông tin
 • Hỗ trợ 24/7
LIÊN HỆ:

 • Điện thoại: 024 6689 9800 (24/7)
 • Email: info@tuvandoanhnghiep.com.vn
 • Website: https://tuvandoanhnghiep.com.vn

Chúng tôi cam kết 100% khách hàng hài lòng./.

5/5 - (2 votes)

0965.67.9698