Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Chế độ thai sản dành cho lao động nam khi vợ sinh con

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 thì người lao động nam đang đóng bảo hiểm có vợ sinh con thì được hưởng chế độ thai sản.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (mẹ không tham gia bảo hiểm xã hội) thì cha phải đóng đủ BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

 1. Thời gian hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Theo quy định tại Điều 34, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 thì lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • 5 ngày làm việc
 • 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.
 • Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
 • Trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
 • Thời  gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Mức hưởng = (Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc)/24 ngày x 100% số ngày nghỉ.

 1. Mức hưởng trợ cấp thai sản 1 lần cho lao động nam

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2018, 2019 thì:Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 1. Hồ sơ thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Theo Khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ- BHXH, hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho nam giới bao gồm:

 • Bản sao giấy chứng sinh của con
 • Hoặc bản sao giấy khai sinh của con
 • Hoặc trích lục khai sinh của con

Trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh không thể hiện thì cần có thêm giấy tờ của cơ sở khám, chữa bệnh thể hiện việc vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.

 1. Thủ tục hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Theo Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thủ tục này như sau:

 • B1: Người lao động nộp hồ sơ (Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho người lao động).
 • B2: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. o đó, trong vòng 55 ngày kể từ ngày lao động nam đi làm trở lại thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan bảo hiểm xã hội, quá thời hạn trên sẽ không được giải quyết.

 • B3: Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ người lao động hoặc người sử dụng lao động cơ quan bảo hiểm giải quyết và chi trả chế độ trong thời hạn tối đa 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698