Tuvandoanhnghiep.com.vn - Thay đổi giấy phép kinh doanh

Chế độ nghỉ phép của người lao động (cập nhật mới nhất)

Bộ luật lao động năm 2019 quy định cụ thể về chế độ nghỉ phép năm hưởng nguyên lương của người lao động, bao gồm số ngày nghỉ và những trường hợp người lao động được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

  1. Nghỉ hằng năm

Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019, đối với người lao động làm  việc đủ 12 tháng cho một doanh nghiệp thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.
  • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật , người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
  • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm 01 ngày.

  1. Cộng dồn ngày nghỉ phép còn dư

Hiện nay, không có quy định về việc cộng dồn ngày nghỉ phép năm còn dư sang năm sau.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019: Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Như vậy, người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về vấn đề nghỉ hằng năm để có thể nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối 03 năm một lần. Cho nên, nếu trong năm người lao động vẫn chưa nghỉ hết số ngày phép năm thì có thể thực hiện thỏa thuận với doanh nghiệp để chuyển số ngày nghỉ phép năm chưa nghỉ hết sang năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đồng ý, thì người lao động sẽ được nghỉ trong những ngày phép cộng dồn và vẫn được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

  1. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019: Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 chỉ còn ghi nhận cho 02 trường hợp (thôi việc, bị mất việc làm) mà người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì doanh nghiệp mới có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ.

Trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép năm còn dư.

Tuy nhiên, doanh nghiệp và người lao động vẫn có thể có thỏa thuận khác về vấn đề nghỉ hằng năm (vẫn thực hiện thanh toán những ngày phép năm chưa nghỉ còn dư trong trường hợp người lao động tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp) ghi nhận vào Nội quy lao động áp dụng trong nội bộ doanh nghiệp./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698