Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định của pháp luật, người lao động khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

  1. Căn cứ pháp luật

Hiện nay, pháp luật có quy định về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp khi thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  • Theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp cũng có những quy định cấp thẻ bảo hiểm y tế: Căn cứ quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện sẽ căn cứ vào quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động để cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. Sau đó thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chuyển cho người lao động theo một trong hai cách sau:

  • Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận/huyện sẽ gửi bưu điện cho người lao động thông qua thông tin ghi trên quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển thẻ bảo hiểm y tế qua trung tâm dịch vụ việc làm để trả cho người lao động.
  1. Thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: cấp thẻ bảo hiểm y tế, đối với trường hợp cấp mới thì không qua 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không quá 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định.

Như vậy, sau hai ngày làm việc kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian thất nghiệp cho người lao động.

  1. Mức bảo hiểm y tế theo đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH năm 2015 về về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế có quy định mức bảo hiểm y tế đối với các đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Ký hiệu bằng số 4: được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả bảo hiểm y tế (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, , CS,TN, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

Điểm b Khoản 1 Điều 2 của quyết định này cũng quy định thêm mã bảo hiểm y tế của nhóm thuộc ngân sách đóng và những người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có kí hiệu là TN (người đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp).

Như vậy, mức bảo hiểm y tế với đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp là 80% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế thanh toán. Được hưởng 100% phí khám chữa bệnh tại tuyến xã, phường cho một lần khám chữa bệnh khi mức thanh toán thấp hơn 15% mức cơ sở tức thấp hơn 240.000 đồng (mức lương cơ sở hiện nay là 1.600.000 đồng tính từ tháng 7 năm 2020).

  1. Giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng:

Đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Ví dụ: Anh A đóng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 06 năm, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 05 tháng, như vậy anh A sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng trong vòng 05 tháng kể từ khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đến khi chấm dứt việc hưởng trợ cấp.

Theo đó người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế thất nghiệp tính từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp kết thúc thì thẻ bảo hiểm y tế cũng hết giá trị sử dụng vì nó chỉ có thời hạn trong khi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

Đánh giá bài viết

0965.67.9698