Cấp lại giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài theo luật 2024

khi mất giấy phép kinh doanh, chuyển trụ sở công ty, doanh nghiệp sang nơi khác các công ty cần phải xin cấp lại giấy phép kinh doanh. Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài cũng cần thực hiện quy trình này. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những vấn đề pháp lý về xin cấp lại giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hotline: 0965.67.9698

Các trường hợp được cấp lại giấy phép kinh doanh

Điều 17 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định giấy phép kinh doanh được cấp lại trong trường hợp sau:

 • Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.
 • Giấy phép kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng.
 • Hồ sơ cấp lại giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều 18 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp lại Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu:
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cấp lại theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này.
 • Trình tự cấp lại giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều 19 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định trình tự cấp lại giấy phép kinh doanh gồm có:

 • Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh trong trường hợp cấp lại quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này.
 • Hồ sơ 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc qua mạng điện tử (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đến.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép kinh doanh, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép kinh doanh cho trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này, sao gửi 01 bản Giấy phép kinh doanh cho Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi để cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp lại Giấy phép kinh doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp trước đó cho Cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cần thiết mà chúng tôi cung cấp cho bạn về vấn đề pháp lý để xin cấp lại giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài./.

Hotline: 0965.67.9698

5/5 - (1 vote)

0965.67.9698