Sứ mệnh hành trình

Tạo lập giá trị cốt lõi

Sứ mệnh hành trình của chúng tôi: Lắng nghe- Chia sẻ- Trách nhiệm -để cùng Doanh nghiệp- Doanh nhân nhận diện-định vị- ứng phó mọi vấn đề một cách Đúng đắn nhất, Giá trị nhất để tránh những tác động bất lợi.

Chúng tôi tạo lập giá trị cốt lõi bằng những giải pháp Khác biệt- Hữu ích của ACPC để Doanh nghiệp phát triển bền vững trên nền tảng những giá trị đang có và thay đổi để phù hợp hơn.

Mong muốn hợp tác cùng quý Doanh nghiệp!

Thông điệp

Định vị - Cấu trúc - Ứng phó!

Nghiên cứu hai công ty ở Nhật Bản và Đan Mạch qua 300 năm vẫn phát triển mạnh mẽ, các nhà nghiên cứu đã cho rằng sự bền vững của doanh nghiệp nhờ có tầm định vị, cấu trúc hợp lý, biết ứng phó mọi tác động bất lợi. Chúng ta đến đích sẽ tùy thuộc vào chuỗi hành trình với kiềng ba chân bền vững : Định vị - Cấu trúc - Ứng phó.

Chủ tịch- Tổng Giám đốc
Luật gia Nguyễn Thành Sinh
0913711960

"Lãnh đạo, không phải là người có chức, cũng không hẳn là người có quyền, mà là người dẫn dắt về tư tưởng và tạo ra sự thay đổi (của tập thể, của tổ chức, của xã hội…) theo hướng tiến bộ".
"Đầu tư công sức là sự đầu tư giá trị nhất. Hãy hiểu rõ ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của bạn hơn bất cứ ai trên thế giới. Hãy yêu những gì bạn làm hoặc là đừng làm nữa."

KHU DU LỊCH - KHÁCH SẠN

KHU CÔNG NGHIỆP

VietNew